Ærøystua

Ærøystua

Litt historie:

Blir lagt til senere.

Vedlikeholdsstatus


Huset har følgende dimensjoner: Lengde = 9,3 meter, Bredde = 6,2 meter (En etasje og kjeller)


2012: Ingen arbeid utført. Tidenes renoveringsprosjekt ;-)

2013: Ingen endring.

2014: Vi er i dialog med Træna kommune om et makebytt.

2015: Vi er fortsatt i dialog med Træna kommune om et makebytte men nå for å få tilgang på tomt for lagerbygg.

2016: Dialogen går videre med Træna kommune. Bygget er falleferdig og bør sanneres så snart som mulig.

Vi har søkt om rivingstillatelse og invitert det lokale brannvesenet til bruke bygget som øvingsobjekt.

2017: Den 9. mai kom brannvesenet fra Mo i Rana og brente ned Ærøystua i samarbeid med det lokale brannvesen.

2020: Tomta er slettet og dekket med stedlige jordmasser.

2021: Træna kommune kjøpte tomta av Træna Båtforening som del av et makebytte (salg/kjøp).