For gjester

For gjester

Gjestekai i Falla


Kai: Betongkai bestående av 7 seksjoner hver på 15 meter. Deler av kaien brukes av medlemmene, resten er til diposisjon for gjester.

Dybde til fortøyningsstrekk: Under utarbeidelse.

Strøm: 230 volt/50 Hz 10 ampere pr. uttak fra 5 strømskap/søyler

Vann: 2 søyler med kraner og slanger

Radio og TV signaler: Svake signaler


Leiesatser og leievilkår:

Pris pr. påbegynt døgn er kr.100,- inkludert strøm(10 ampere kurs)

Under Trænafestivalen er prisen pr. påbegynt døgn kr.200,-


"Politivedtektene i Træna" gjelder. Det vil blant annet si at det skal være alminnelig ro og orden mellom kl.23.00 og kl.07.00.  For øvrig ber vi om at det vises hensyn.


I vinterperioden januar til og med april disponerer Modolv Sjøseth AS deler av gjestekaia til sine tilreisende fiskere. De 3 ytterste strømsøylene er til bruk for disse og strøm betales etter forbruk av Modolv Sjøseth AS.

Kart

Innseiling gjøres fra Husøysundet, mellom Kverneset og Fløttingen. Tørn babord og dra videre vestover til du ser en lang betongkai. Dette er gjestehavn  1. Bildet under viser gjestehavna fra nord.