Janesvågen

Janesvågen

Litt historie:

Blir lagt til senere.

Status


Det arbeides med å realisere prosjektet.

Træna Båtforening har etablert en arbeidsgruppe kalt "Janesvåg gruppa". Prosjektbeskrivelse er utarbeidet og gruppa har fått inn priser på utdyping av Janesvågen.


Det er en god dialog og et godt samarbeid med Træna kommune om videre fremdrift.

Janesvågen Fiskerihavn er et Post 60 tiltak over statsbudsjettet. Træna kommune står som eier av prosjektet. Søknad er sendt fra Træna kommune til Kystverket for 2015.

Træna kommune har sendt ny søknad om tilskudd i 2016.

2017: Vi selger vårt areal i Janesvågen for å åpne for kommunens bruk av sentrumsarealet og utbygging av havna.

2020: Træna kommune har kjøpt tomtearealene tilhørende Træna Båtforening i Janesvågen som del av et makebytte (salg/kjøp)