Gjestekai

Gjestekai

Litt historie:


I 2003 ble de første betongbryggene lagt ut. De besto av 5 seksjoner av 15 meter. Av disse var 3 seksjoner beregnet for medlemmer og 2 seksjoner for gjester.


I 2010 kom ytterligere 2 betongbrygge seksjoner. Dette var egentlig brygger for medlemsbåter planlagt lagt ut mellom Ærøy og Husøy, men ble midlertidig lagt ut i forlengelse av eksisterende gjestebrygger.


Vedlikeholdsstatus


2012: Nye trosser og kjettinger lagt ut mellom fronten av kai og landfester. Ny trosse og kjetting lagt ut fra brygge 2 fra front og til landfeste. Utbedret noen av manglene på elektrisk anlegg for landstrøm. Montert låsemulighet på alle landstrømsskap/søyler. Montert 4 stk redningsleidere for å gi selvredningsmulighet ved fall i sjøen.

2014: Ny trosse og kjetting lagt ut mellom kai og Torsholmen. Tung daumann montert på trosse fra front av kai og mot Falla.

2015: Reparert kaiputer. Prøvd ut nytt konsept med "Brygga kafe" på 2 sammenkoblede flytebrygger. Dette ble vellykket og godt mottatt blandt gjestene.

2016: Ny platting på ca 80 m2 bygget ved nedgangen til gjestekaia. Her blir den nye "Brygga kafe" å finne under festivalen. Bak den lange leveggen finner du en lun plass å nyte fiskeburger, bacalao, vafler og kaffe under festivalen.

Resten av sommeren skal dette være en lun plass for våre gjester og et trygt sted å grille. Grillplass kommer:-)


Her finner du tegning av kaianlegget.