Gjestekai

Gjestekai

Litt historie:


I 2003 ble de første betongbryggene lagt ut. De besto av 5 seksjoner av 15 meter. Av disse var 3 seksjoner beregnet for medlemmer og 2 seksjoner for gjester.


I 2010 kom ytterligere 2 betongbrygge seksjoner. Dette var egentlig brygger for medlemsbåter planlagt lagt ut mellom Ærøy og Husøy, men ble midlertidig lagt ut i forlengelse av eksisterende gjestebrygger.


Vedlikeholdsstatus


2012: Nye trosser og kjettinger lagt ut mellom fronten av kai og landfester. Ny trosse og kjetting lagt ut fra brygge 2 fra front og til landfeste. Utbedret noen av manglene på elektrisk anlegg for landstrøm. Montert låsemulighet på alle landstrømsskap/søyler. Montert 4 stk redningsleidere for å gi selvredningsmulighet ved fall i sjøen.

2014: Ny trosse og kjetting lagt ut mellom kai og Torsholmen. Tung daumann montert på trosse fra front av kai og mot Falla.

2015: Reparert kaiputer. Prøvd ut nytt konsept med "Brygga kafe" på 2 sammenkoblede flytebrygger. Dette ble vellykket og godt mottatt blandt gjestene.

2016: Ny platting på ca 80 m2 bygget ved nedgangen til gjestekaia. Her blir den nye "Brygga kafe" å finne under festivalen. Bak den lange leveggen finner du en lun plass å nyte fiskeburger, bacalao, vafler og kaffe under festivalen.

2020: Kjettinger mellom land og plastbrygger er tatt på land og kontrollert. Alle landfester er kontrollert. Byttet kjettinger i front (sør) på betongkai.

2021: Hele betongkaia (100 meter) er nå spent opp med nye plastbelagte wire. Reparert skadet trosse mellom anker og plastkai. Satt på ekstra daumann. Kontrollert alle landfester til gjestekaia. Tatt stikkprøver på fester i kai.

2022: 


Her finner du tegning av kaianlegget.