For medlemmer

For medlemmer

Kontingent: Kr.300,-

Leiesatser vedtatt på årsmøte i 2024:

Plass ved utrigger innenfor/utenfor kai   1.275,- 

Bredde mellom utriggere inntil 3,5m  3.804,-

Bredde mellom utriggere inntil 5,0m  6.342,-     

Med bredde menes båtbredde + 0,5 meter.

Leie for andre båtstørrelser fastsettes av styret i hvert enkelt tilfelle.

Strøm betales etter forbruk i tillegg til leie.

Sommerplass (juni - juli - august) uten strøm for båt opp til 19 fot: Kr.500,- / uke

Fra og med 2020 krever vi i tillegg inn dugnads kompensasjon hos medlemmene. Det utgjør kr.2000,- / år. Du får tilbakebetalt kr.100,- pr utført dugnadstime på slutten av året.


Leievilkår: Se "Leiekontrakt for båtplass"


Dugnad

Se dugnadshjul for 2024 til høyre på denne siden:-)


Vi arbeider for tiden med servicebygg i gjestehavna og vårt lagerbygg

Du finner stort sett dugnadsfolk tilstede i gjestehavna eller på lagerbygget på torsdager fra kl.1730 til kl.2100 og lørdag fra kl.0900 til kl.1300.

Oppdrag i tillegg:

  1. Rydding, vedlikehold og ettersyn i begge havnene
  2. Diverse arbeid rundt lagerbygg


Vi starter høstens vedlikehold med disse oppdragene:

  1. Ettersyn av fortøyninger på gjestekai inkludert landfester
  2. Ettersyn av fortøyninger på medlemskaier inkludert landfester
  3. Ettersyn av utriggere og sammenkobling av kaier - begge havner
  4. Fjerning av gammelt ubrukt tauverk fra alle kaier
  5. Sjekk alle landfester - gjestehavn og medlemshavn


Til dette arbeidet trenger vi all mulig innsats fra medlemmene.


NB!!! All informasjon om dugnadstidspunkter og status i arbeidet vil bli lagt ut på denne hjemmesiden.


Det er lagt ut dugnadsliste hvor du kan føre opp dine utførte dugnadstimer. Det vil være en dugnadsleder tilstede i tidsrommene. Avtale om andre tidspunkt kan gjøres med dugnadsleder hvis de oppsatte tidene ikke passer.


Medlemmer er forpliktet til å arbeide minimum 20 timer dugnad pr. år.

Fortøyningsfjærer

Ørsta Marina Systems AS har produsert stålkaiene vi har. I følge i pkt 2 i "Forvaltning, Drifts og Vedlikeholdsdokumentasjon" bør alle bruke strekkavlastere ved fortøyning i bryggens fortøyningspunkter.

Bildet under viser slitasjeskader som har oppstått på innfesting av uteliggere på grunn av for stramme fortøyningstau.


Aktivitetshjul

for

2024
Tidspunkt

Tiltak

Dugnadsleder

Januar

Innvendig kledning
Februar

Årsmøte

Styret

24. februar


Mars

Innvendig kledningInnvendig kledningInnvendig kledning


April

Innvendig kledningInnvendig kledningInnvendig kledning


Mai

Rydding og ettersyn

Styret


Legge ut festivalkai

Juni

Festival forberedelser

Styret

Trænafestivalen 2024


Juli

Styret


Styret
August

StyretSeptember

Ettersyn av kaier og fortøyninger

Styret


Styret
Oktober

StyretNovember

StyretDesember

Styret