For medlemmer

For medlemmer

Kontigent: Kr.300,-

Leiesatser vedtatt på årsmøte i 2021:

Plass ved uterigger innenfor/utenfor kai   1.100,- 

Bredde mellom uteriggere inntil 3,5m  3.300,-

Bredde mellom uteriggere inntil 5,0m  5.500,-     

Leie for andre båtstørrelser fastsettes av styret i hvert enkelt tilfelle.

Strøm betales etter forbruk i tillegg til leie.

Fra og med 2020 krever vi i tillegg inn dugnadskompensasjon hos medlemmene. Det utgjør kr.2000,- pr- år. Du får tilbakebetalt kr.100,- pr utført dugnadstime på slutten av året.


Leievilkår: Se "Leiekontrakt for båtplass"


Dugnad

Se dugnadshjul for 2021 til høyre på denne siden:-)


Vi starter vårens vedlikehold 8. mai 2021 kl.0900 - kl.1300 (Max 10 deltakere)

Oppdrag:

 1. Rydding, vedlikehold og ettersyn i begge havnene
 2. Diverse arbeid på lagerbygg


Vi starter høstens vedlikehold med disse oppdragene:

 1. Ettersyn av fortøyninger på gjestekai inkludert landfester
 2. Ettersyn av fortøyninger på medlemskaier inkludert landfester
 3. Ettersyn av utriggere og sammenkobling av kaier - begge havner
 4. Fjerning av gammelt ubrukt tauverk fra alle kaier
 5. Grav ned slanger for kabel til lys på Husøy
 6. Bytt defekt armatur i stolpe på motsatt side av medlemshavn
 7. Bytt defekte kjettinger i front av gjestekai
 8. Sjekk alle landfester - gjestehavn og medlemshavn
 9. Monter kauser i trosseøyer til kai B


Vi bygger ny platting ved nedgangen til gjestehavna.


Vi sender ut varsel på SMS til alle medlemmer. Møt opp!!


Vi nærmer oss avslutning på dugnadsarbeid i båthavna.

Hensikt: Utvide kapasiteten slik at alle medlemmene i båtforeningen får fast plass for egen båt. Bedre adkomsten til kaiene og bedre parkeringsforholdene. Bringe det elektriske anlegget opp til dagens standard. Skaffe vannforsyning til kaiene.


Følgende arbeid står på planen:

 • Bygge nye landgangsfester med gangveier for stålkai og ny betongkai. Begge på Ærøya.
 • Sette ut trosser mellom Ærøy og Husøy for fortøyning av stålkai og betongkai.
 • Flytte stålkai fra Husøy til Ærøy (og korte inn på lengden).
 • Flytte ny betongkai fra midlertidig plass ved kommunens gjestekai til Ærøy.
 • Etablere ny strømforsyning til stålkaier og betongkai.
 • Etablere ny vannforsyning til stålkaier og betongkai.


Til dette arbeidet trenger vi all mulig innsats fra medlemmene.


NB!!! All informasjon om dugnadstidspunkter og status i arbeidet vil bli lagt ut på denne hjemmesiden.

NB!! Alle båter må flyttes fra stålkai når vi flytter denne over til Ærøya. Båtene kan midlertidig legges ved gjestekaien. Båteierne må selv sørge for dette. Dato for flytting av båter blir fredag 20. september 2013 innen kl.18:00.


Forløpig har vi satt opp følgende datoer og tidspunkt for dugnad:


28. august 2013 fra kl.17:30 til kl.20:30

29. august 2013 fra kl.17:30 til kl.20:30

31. august 2013 fra kl.09:00 til kl.13:00

3. september 2013 fra kl.17:30 til kl.20:30

4. september 2013 fra kl.17:30 til kl.20:30

5. september 2013 fra kl.17:30 til kl.20:30

7. september 2013 fra kl.09:00 til kl.16:00  Drop - in (Kom når du kan)

9. september 2013 fra kl.17:30 til kl.20:30

10. september 2013 fra kl.17:30 til kl.20:30

11. september 2013 fra kl.17:30 til kl.20:30

12. september 2013 fra kl.17:30 til kl.20:30

14. september 2013 fra kl.09:00 til kl.16:00

19. septemeber 2013 fra kl.17:30 til kl.20:30

21.september 2013 fra kl.09:00 til vi er ferdig! Denne dagen trenger vi alle tilsted! Værforbehold !

26. september 2013 fra kl.17:30 til kl.20:30

27. september 2013 fra kl.13:00 til kl.20:30

28. september 2013 fra kl.09:00 til kl.13:00

30. september 2013 fra kl.15:00 til kl.20:00

4. oktober 2013 fra kl.15:00 til kl.19:30

5. oktober 2013 fra kl.09:00 til kl.13:00

12. oktober 2013 fra kl.09:00 til kl.15:00

26. oktober 2013 fra kl.10:00 til kl.15:00

02. november 2013 fra kl.09:00 til kl.13:00


Foreløpig plan og status for arbeidet: (Utført arbeid i kursiv)

 1. Feste 6 stk ferdigspleisede 40 mm tau på trosser spent mellom Husøy og Ærøy
 2. Lage midlertidige fortøyninger til land for stålkai Husøy
 3. Kutte / løsne og ta opp alle faste fortøyninger til stålkai Husøy.
 4. Flytte stålkai Husøy over til Ærøy. Kappe og feste kjettinger mellom tau og kai. Montere landgang.
 5. Legge elkraftkabler i grøft til lysstolpe og hver av de 3 landgangsfestene.
 6. Legge ut nye trosser med lodd mellom Husøy og Ærøy med kjettinger til land.
 7. Feste 6 stk 40 mm tau på nye trosser spent mellom Husøy og Ærøy.
 8. Løsne (og ta opp) fortøyninger til betongkai ved Teknisk sektor.
 9. Flytte betongkai til Ærøy. Kappe og feste kjettinger mellom tau og kai.
 10. Fjerne gamle tau og kjettinger og rydde opp etter forrige kaiplassering.
 11. Montere uteliggere på betongkai.
 12. Feste "daumanner" på de 6 fortøyningstrekkene til betongkai.
 13. Koble til strøm til betongkai og stålkai og montere nye strømsøyler med effektmålere for hver enkelt bruker. Venter på RLKs montering av kortslutningsvern torsdag 31. oktober 2013.
 14. Montere ny belysning langs vei som skal lyse opp hele havneområdet.
 15. Montere livbøyer ved hvert landgangsfeste/landgang.
 16. Montere ny informasjonstavle og sette opp informasjon om bruk av kaiene.
 17. Rengjøre lagrede kaideler på baseområdet.
 18. Fjerne 1 stk kjettingstrekk fra gammel kaifortøyning og 1 stk kjettingstrekk til gammel båtfortøyning med hjullaster(ISTAK).
 19. Legge vannslange belastet med lodd og koble til vann til alle 3 medlemskaiene.(slange mangler på medlemskaiaene)
 20. Fjerne gammel slange.
 21. Bygge inn redundans i fortøyning av stålkai og betongkai(lagt ut egne tau, kjettinger og montert bolter iland på Husøysiden).
 22. Offisiell åpning av ny havn.


Det er lagt ut dugnadsliste i Gulcontaineren hvor du kan føre opp dine utførte dugnadstimer. Det vil være en dugnadsleder tilstede i disse tidsrommene. Avtale om andre tidspunkt kan gjøres med dugnadsleder hvis de oppsatte tidene ikke passer.


Medlemmer er forpliktet til å arbeide minimum 20 timer dugnad pr. år. Som erstatning kan det betales kr.200,-/dugnadstime. Styret kan frita medlemmer under særlige omstendigheter.

Se for øvrig "Leiekontrakt for båtplass".

Fortøyningsfjærer

Ørsta Marina Systems AS har produsert stålkaiene vi har. I følge i pkt 2 i "Forvaltning, Drifts og Vedlikeholdsdokumentasjon" bør alle bruke strekkavlastere ved fortøyning i bryggens fortøyningspunkter.

Bildet under viser slitasjeskader som har oppstått på innfesting av uteliggere på grunn av for stramme fortøyningstau.


Aktivitetshjul

for

2021
Tidspunkt

Tiltak

Dugnadsleder

Januar

Coronastengt
Februar

Årsmøte

Styret

27. februar


Mars

DugnadDugnadDugned


April

DugnadDugnadDugnad


Mai

Rydding og ettersyn

StyretJuni

Festival forberedelser

StyretJuli

Festival?

Styret


Festival

Styret
August

StyretSeptember

Ettersyn av kaier og fortøyninger

Styret


Styret
Oktober

StyretNovember

StyretDesember

Styret