Trænafestivalen 2021

Velkommen til Træna Båtforenings nettside om Trænafestivalen 2021 - alt avhenger av hvordan COVID-19 situasjonen utvikler seg.

Her vil du finne praktiske opplysninger om gjestehavnene. I tillegg er det satt opp oppslagstavler ved gjestehavnene.

Vi håper du får et hyggelig opphold hos oss under festivalen.


Hvor ligger gjestehavnen?

Det er 2 gjestehavner i Træna. I tillegg benyttes alle ledige kaifasiliteter på Husøy for å gi plass til gjestende båter i mange størrelser. Gjestehavn 1 består av betong og stål flytekaier. Gjestehavn 2 består av fastkai (treverk) og stål flytekaier. Til høyre finner du kart over havneområdet. Gjestehavn 1 og 2 ligger på hhv vest og øst siden av Torsholmen.

Dybdene langs kai og innseiling til Gjestehavner finner du på dette bildet.


Hvordan kommer jeg i kontakt med havnevakt?

Havnevaktene vil sporadisk være tilstede i havnene.


Kan jeg forhåndsbestille båtplass til festivalhelga?

Det kan du ikke. Her gjelder "først til mølla" prinsippet.


Hva koster det i havneavgift?

Havneavgiften er kr.200,- / pågynt døgn. Du kan betale med Vipps eller kontanter. .


Er det kafe i havna?

I år har vi ingen havnekafe - desverre.


Hvor kan jeg fylle drivstoff til båten min?

Diesel kan fylles hos Modolv Sjøseth AS i tidsrommet mandag til fredag mellom kl.0800 og kl.1600. Lørdag mellom kl.1200 og kl.1400. Kontakt Christer på tlf 90824417.

Bensin kan fylles (i godkjente kanner) fra bensinpumpe ved Træna Handel AS i åpningstiden. Åpningstidene finner du her og på oppslag på Træna Handel AS.


Er det tilgang på strøm, vann og renovasjon i havna?

Det er tilgang til 230 volt strømtilkobling. I Gjestehavn 1 er det 2 vannposter med slange på betongkai. I Gjestehavn 2 er det vannpost med slange på flytekaia.

Det er satt ut søppelcontainere i begge gjestehavnene. Hjelp oss å holde havna ren og ryddig.


Er det dusj og toalett i havna?

I Gjestehavn 2 er det dusj og toalett i servicebygget. 


Kan jeg bruke grill i havna?

På betongkaier og stålkaier kan grillen plasseres på kaidekke. På fastkai er det ikke tillatt å grille på grunn av brannfaren. Det er laget egen grillplass ved fastkaia.


Kan jeg bruke egen båt til og fra konserten på Sanna?

Vi anbefaler rutegående transport fra ekspedisjonskai i sentrum. Båtene går kontinuerlig til alle har kommet til Sanna og i retur fra Sanna.

Vår anbefaling skyldes begrenset kaiplass på Sanna, stor trafikk av rutegående fartøy og merarbeid med ut og innslusing av båter i gjestehavnene.


Er det iverksatt ekstra sikkerhetstiltak i gjestehavnene?

I år regner vi med at det ikke vil bli så stor trafikk og så mye båter at det vil være behov for spesielle sikkerhetstiltak. Båtfolket hjelper hverandre😊👍.

Kontakt oss:

epostadresse: post@trenabaat.no

under festivalen.

Linker til bilder med flere dybdeangivelser i havnene:


Merk!! Bildene er ikke beregnet for navigasjon!!!


Dybder Falla og Fløttingen kaier


Dybder Basekai


Dybder Kvernesvågen gjestekai


Dybder Pelagic AS avd/Træna kai